บาคาร่าเว็บตรง ‘อนุชา’ ยืนยันผู้ลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ ฉีดตามกำหนดเดิม

บาคาร่าเว็บตรง ‘อนุชา’ ยืนยันผู้ลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ ฉีดตามกำหนดเดิม

บาคาร่าเว็บตรง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าผู้ลงทะเบียน หมอพร้อม และได้รับการยืนยันเวลาแล้ว จะสามารถรับวัคซีนตามกำหนดเดิม นาย อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนัก ได้นำเสนอข่าวเรื่อง นายกรัฐมนตรี สั่งเบรกการลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” นั้น ขอชี้แจงว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ได้แจ้งให้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯ สมช.ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค

โดยให้พิจารณาการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมที่มีการจัดสรรวัคซีนตามโควต้าการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัด 

โดยปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องนำหลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณาในเรื่องของการกระจายวัคซีน เช่น การใช้เกณฑ์การติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มาจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมกับแผนการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ โดยมอบให้ทาง ผอ.ศปก.ศบค. หารือเรื่องนี้ในที่ประชุม ศปก.ศบค. ตามความเหมาะสม และดำเนินการในรายละเอียด

ซึ่งที่ประชุมฯ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกระจายวัคซีนตามจำนวนการลงทะเบียน เนื่องจากบางจังหวัดนั้นมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่สูง มีผู้ติดเชื้อน้อย แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนค่อนข้างมาก ในขณะที่บางจังหวัดมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สูง มีผู้ติดเชื้อมาก แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนจำนวนน้อย ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นให้ชะลอการลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ไปก่อน เพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” และได้รับการยืนยันวันเวลาและสถานที่แล้ว ยังคงสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลานัดเดิมได้ทั้งหมด

โครงการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย จะเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันนี้ ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึง 7-11 อีกด้วย ในวันนี้ (27 พ.ค. 2564) กทม. จะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านโครงการ ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย ที่จะเปิดผ่าน 3 ช่องทางด้วยกัน ผ่านเว็บไซต์, ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง และผ่าน 7-11 / ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ

สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 503,754 คัน แบ่งเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 1 – 5 มากที่สุด จำนวน 397,702 คัน รองลงมาคือ การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 58,914 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 31,134 คัน

สระบุรี ปิด โรงงานแปรรูปไก่ CPF หลังพบ พนง. ติด โควิด-19 200 กว่าราย

สสธ. สระบุรี ได้ทำการประกาศสั่งปิด โรงงานแปรรูปไก่ CPF หลังพบว่ามีพนักงานประจำโรงงานติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ไปแล้ว 245 รายด้วยกัน เมื่อวานนี้ (30 พ.ค. 2564) ทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (สสธ. สระบุรี) ได้ดำเนินการปิด โรงงานแปรรูปไก่ CPF หลังทำการตรวจพบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และหลังทำการตรวจเชิงรุกอีกนั้น พบว่ามีผู้ติดเชื้อไปแล้วถึง 245 รายด้วยกัน

โดยเป็นการรายงานผ่านโทรสารราชการในกรมการปกครอง “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ระบุว่า จังหวัดสระบุรี ขอรายงานผลการดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แก่งคอยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ปวยเชิงรุก พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 คน ปัจจุบันดําเนินการตรวจเชิงรุกแล้ว จำนวนประมาณ 7,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว จํานวน 765 ราย พบผู้ติดเชื้อจํานวน 245 ราย

2. ผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 160 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการกักตัวแล้ว จํานวน 49 ราย

3. โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 400 ราย

4. บริษัทฯ จะปิดสายการผลิตชั่วคราว เพื่อทําความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2564 รวม 5 วัน

5.ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก พนักงานบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด จะรายงาน ให้ทราบต่อไป

ในเวลานี้ทาง สสธ.สระบุรี ได้ทำการประกาศแจ้งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีการสัมผัส หรือติดต่อกับผู้ที่ทำงานในโรงงานดังกล่าว ให้รับการตรวจ ณ โรงพยาบาล ในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกัน และจำกัดขอบเขตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลงไป บาคาร่าเว็บตรง