เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย โรโบเวลธ์ มอบเงิน 254,036 บาท เป็นทุนการศึกษา จากโครงการ ‘พี่ได้ออม น้องได้เรียน’

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย โรโบเวลธ์ มอบเงิน 254,036 บาท เป็นทุนการศึกษา จากโครงการ ‘พี่ได้ออม น้องได้เรียน’

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย โรโบเวลธ์ มอบเงิน 254,036 บาท เป็นทุนการศึกษาจากโครงการ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ให้น้องที่ขาดโอกาสได้เรียนต่อในยุคโควิด-19 บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด (โรโบเวลธ์ กรุ๊ป คือ ผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Wealth Tech) โดย นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้มอบเงินทุนการศึกษาจากโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” โปรเจกต์เพื่อสังคมของโรโบเวลธ์ ผ่าน odini application โดยหวังช่วยให้ลูกค้าได้ออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมและได้มีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยด้วย

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในทุกมิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวที่ฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จนทำให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้ไม่มีเงินทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือต่อ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กหลายคนจะหลุดออกจากระบบการศึกษา โรโบเวลธ์ จึงมุ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ต้นเหตุ ส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและความมั่งคั่งไปพร้อมกัน ผ่านโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” นี้

“พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ในเฟสแรก ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 ถึง 30 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดย odini จะมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์จำนวน 0.20% ของยอดเงินที่ทุกคนลงทุนผ่าน odini (คำนวณจากเงินลงทุนสุทธิของหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร) และเงินส่วนนี้ไม่ได้หักจากเงินของผู้ลงทุน แต่ odini จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสมทบเงินตามสัดส่วนดังกล่าว จากนั้น มูลนิธิยุวพัฒน์จะนำเงินไปจัดสรรและมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาคนละ 7,000 บาทต่อปี และระดับชั้น ปวช. คนละ 14,000 บาทต่อปี โดยการคัดเลือกนักเรียนทุนจะคัดจากฐานะของครอบครัวที่มีความยากจนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนต่อจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ล่าสุด!! มอบแล้ว เงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นเงิน จำนวน 254,036 บาท ผ่านทางมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่ารถโดยสาร หรือค่าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรโบเวลธ์ มุ่งเน้นให้คนไทยทั่วไปเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน และครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย หรือฐานะยากจนบ้าง โดยเริ่มจากการช่วยในด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตมามีหน้าที่การงานและมีรายได้ที่ดี จนสามารถออมเงินและเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

‘อัศวิน’ เผย กทม.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่าน ไทยร่วมใจ.com หรือ แอป เป๋าตัง

กทมลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไทยร่วมใจ.com – พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ  ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบลงทะเบียนฉีดวัคชีนโควิด 19 “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งกทม.ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น “พื้นที่เสี่ยงสูงสุด”

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ หอการค้าไทยสนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในการรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านร้านสะดวกซื้อ

ประกอบด้วย กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมให้บริการรับลงทะเบียน ณ ร้าน Family Mart และ Tops Daily บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ร้าน Mini Big C บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้บริการ ณ ร้าน 7-eleven นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True , Dtac และ AIS ผนึกกำลังกันเข้ามาเป็น Call Center : โทร.1516 รวม 450 คู่สายเพื่อตอบทุกคำถามที่ประชาชนสงสัย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

จากนั้นนายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม. ร่วมกัน สาธิตวิธีการใช้ระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ด้วย โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในัวนที่ 27 พ.ค.นี้ และสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย